Vanliga funktioner

De flesta som använder ett bildredigeringsprogram använder det inte för att manipulera sina bilder, som att till exempel byta ut bakgrunder eller retuschera folk så att de ser ut som supermodeller. Nej, de vill bara att deras befintliga fotografier ska se ännu bättre ut. Här är några saker som folk brukar göra i ett bildredigeringsprogram:

Justering av bildsnitt. Många gånger när man tar ögonblicksbilder händer det att man står för långt bort från motivet och får med en massa ovidkommande objekt i bilden. Då kan det vara bra att beskära bilderna så att huvudmotivet kommer närmare betraktaren och så att störande element avlägsnas.

Justera exponering, färgmättnad och kontrast. Om din bild har blivit för ljus eller för mörk kan du justera exponeringen och om färgerna är matta och utryckslösa kan du öka färgmättnaden och kontrasten för att få en bättre bild.

Ta bort brus och gör dina bilder skarpare. Alla digitalbilder har mer eller mindre brus i sig. Det ser helt enkelt lite suddigt ut när du när du zoomar in eller tittar närmare på bilderna. Om du har ett bildredigeringsprogram kan du avlägsna det mesta av bruset. Du kan även göra bilderna betydligt skarpare än vad de var från början genom att skärpa upp bilden.

Manipulera bilder. Om du har ett avancerat bildredigeringsprogram kan du i stort sett göra vad du vill med dina bilder. Du kan till exempel ta bort föremål i bilden, byta ut bakgrunder, förändra skärpedjup, ändra på ansikts- och kroppsformer och göra så att dina motiv ser ut som fotomodeller.

Arbeta i råformat. De flesta som fotograferar seriöst med systemkameror (eller med avancerade kompaktkameror) fotograferar i råformat som kallas för RAW när det gäller Canon och NEF när det handlar om Nikon. Om du fotograferar i råformat måste du använda ett bildredigeringsprogram eftersom dina bilder först måste konverteras till Jpeg eller liknande format innan de kan framkallas, öppnas i vanliga bildvisningsprogram och läggas upp på nätet.

Det finns en stor fördel att arbeta i råformat. När du fotograferar i råformat behålls all information i bildfilen till skillnad från Jpeg då en hel del information går förlorad. Det här innebär att du kan justera det mesta i bilden med ditt bildredigeringsprogram. Du justera allt som du kan justera på en Jpeg-bild men dessutom justera vitbalansen (om din bild till exempel har blivit för blå eller för gul) så att den blir perfekt. Du kan även bestämma om bilden ska ha en kameraprofil som passar landskap, porträtt och så vidare, något som du annars måste bestämma före du tar bilden om du fotar i Jpeg. Om du har misslyckats med en bild som du tagit i råformat är det mycket möjligt att du kan rädda den i redigeringen och få fram ett fantastiskt resultat.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.